جزیره زیبای کیش (ساحل مرجان)

جزیره زیبای کیش (ساحل مرجان)

جزیره زیبای کیش درحال سوار شدن قایق موتوری تابستان1397
تاریخ : 10 اسفند 1397 - 17:31 | توسط : ضحی قاسمی | بازدید : 6 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

تالاب هشیلان

تالاب هشیلان

تالاب هشیلان 1395
تاریخ : 09 اسفند 1397 - 22:48 | توسط : ضحی قاسمی | بازدید : 8 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

سراب روانسر

سراب روانسر

سراب روانسر سال1395
تاریخ : 09 اسفند 1397 - 21:48 | توسط : ضحی قاسمی | بازدید : 7 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

نیم شعبان در جمکران

نیم شعبان در جمکران

نیمه شعبان درجمکران سال1396
تاریخ : 09 اسفند 1397 - 18:40 | توسط : ضحی قاسمی | بازدید : 5 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

عید نوروز

عید نوروز

عید نوروز سال1397
تاریخ : 09 اسفند 1397 - 18:32 | توسط : ضحی قاسمی | بازدید : 8 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه

فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه

فرودگاه کرمانشاه-درحال سوار شدن به مقصد مشهد
تاریخ : 09 اسفند 1397 - 17:19 | توسط : ضحی قاسمی | بازدید : 8 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

محرم در کرمانشاه

محرم در کرمانشاه

محرم در کرمانشاه میدان ازادی سال1393
تاریخ : 09 اسفند 1397 - 16:48 | توسط : ضحی قاسمی | بازدید : 8 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

همدان گنج نامه

همدان گنج نامه

محمد طاها با ضحی جون
گنج نامه همدان
کنار آبشار زیبای گنجنامه همدان
تابستان 1391
تاریخ : 04 اسفند 1397 - 22:36 | توسط : ضحی قاسمی | بازدید : 17 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

حیاط ارامگاه بوعلی سینا

حیاط ارامگاه بوعلی سینا

حیاط ارامگاه بوعلی سینا همدان سال1391
تاریخ : 03 اسفند 1397 - 16:05 | توسط : ضحی قاسمی | بازدید : 14 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید